Wgrane.pl

Polityka prywatności :

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Dlatego serwis Wgrane.pl opracował ten dokument, który prezentuje nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez serwis Wgrane.pl?

Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis Wgrane.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Zapisanie się do serwisu Wgrane.pl wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. wiek, płeć). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

Jaka jest polityka serwisu Wgrane.pl dotycząca plików "cookie" ?

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Serwis Wgrane.pl przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
- utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
- lepszego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników;
- tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców;
- prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika;
- tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

W jaki sposób chronione są informacje?

Informacje przechowywane i przetwarzane są przez serwis Wgrane.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Użytkownik może publikować swoje treści w serwisie Wgrane.pl jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

Serwis Wgrane.pl na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Serwis Wgrane.pl udostępnia każdemu użytkownikowi Stronę profilową, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez serwis Wgrane.pl danych osobowych o użytkowniku.
W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się drogą mailową z prośbą o usunięcie jego konta z systemu.

Prawo wyboru

Serwis Wgrane.pl daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszego serwisu i udostępniać o sobie informacje. Większa część naszego serwisu jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi wymagają zapisania się. Zapisanie się do serwisu Wgrane.pl jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.

Pytania

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty serwisu Wgrane.pl powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie. Serwis Wgrane.pl jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji.

Słowniczek

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

- cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
- log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie.
- adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).
- strona profilowa - specjalna strona pod adresem http://www.wgrane.pl/my_profile.html, za pomocą której każdy zapisany użytkownik może modyfikować podane o sobie informacje.